Naše služby

Společnost INTERSEROH Czech, a.s. se sídlem v Praze byla založena v roce 2013. Naši zákazníci využívají výhod mezinárodního působení společností Interseroh v oblasti zpětného odběru a recyklace obalů. Interseroh má zkušenosti z úspěšným zavedením a efektivním provozováním systémů zpětného odběru a recyklace obalových materiálů v mnoha evropských zemích.

Na trhu v České republice našim zákazníkům nabízíme harmonizaci obalů a obalových systémů s požadavky české a evropské legislativy a nalezení optimálních řešení z hlediska všech aspektů životního cyklu obalů.
Inovace, praxe vedoucí k finančním úsporám, shoda s legislativními požadavky, procesy zjednodušování... to jsou pouze některá z klíčových slov, kterými lze vyjádřit vše, co našim zákazníkům nabízíme.

V současné době probíhá rozšiřování našich služeb o nové činnosti, které podléhá schvalovacímu procesu Ministerstva životního prostředí.

Co vám INTERSEROH Czech a.s. může nyní nabídnout:

  • poradenské služby v oblasti řízení environmentálních otázek ohledně obalů (náklady na zajištění zpětného odběru a využití obalů, označování obalů, apod.)
  • podporu při optimalizaci a řízení systémů efektivního balení
  • analytickou a odborně-poradenskou činnost v oblasti zavádění a používání obalových systémů, obalů a obalových materiálů
  • návrh inovativních nástrojů, jejichž cílem je zlepšování environmentálních charakteristik výrobků a obalů během celého životního cyklu
  • podporu při komunikaci zavádění a používání environmentálních postupů a procesů
  • zpracování enviromentálních studií, výzkumnou a publikační činnost

Kontaktujte nás,

rádi vám pomůžeme.

INTERSEROH Czech a.s.
Telefon: +420 273 139 050
Poslat e-mail
Přejít na kontaktní formulář